رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فراهم شدن امکان فروش تفکیکی سهام عدالت از فردا

فراهم شدن امکان فروش تفکیکی سهام عدالت از فردا مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: از ۱۰ خرداد با آزاد سازی گسترده سهام عدالت، امکان فروش تک تک سهام عدالت برای مشمولان فراهم می‌شود.

فراهم شدن امکان فروش تفکیکی سهام عدالت از فردا

مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: از ۱۰ خرداد با آزاد سازی گسترده سهام عدالت، امکان فروش تک تک سهام عدالت برای مشمولان فراهم می‌شود.