رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدارس خوزستان تا پایان هفته تعطیل شد

مدارس خوزستان تا پایان هفته تعطیل شد به دستور استاندار خوزستان ،مدارس سراسر استان از تاریخ ۹۹/۰۳/۱۰ تا ۹۹/۰۳/۱۳ تعطیل است./صداوسیما

مدارس خوزستان تا پایان هفته تعطیل شد

به دستور استاندار خوزستان ،مدارس سراسر استان از تاریخ ۹۹/۰۳/۱۰ تا ۹۹/۰۳/۱۳ تعطیل است./صداوسیما