رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش حق مسکن کارگران ؛ دستور کار این هفته شورای عالی کار

افزایش حق مسکن کارگران ؛ دستور کار این هفته شورای عالی کار عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با مهر: برای نزدیک شدن نظرات اعضای شورای عالی کار در مورد میزان افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار قرار است این هفته جلسه مقدماتی با حضور وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت صمت برگزار شود.

افزایش حق مسکن کارگران ؛ دستور کار این هفته شورای عالی کار

عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با مهر: برای نزدیک شدن نظرات اعضای شورای عالی کار در مورد میزان افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار قرار است این هفته جلسه مقدماتی با حضور وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت صمت برگزار شود.