رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار رئیس کمیته امنیت اجتماعی کرونا به اصناف

هشدار رئیس کمیته امنیت اجتماعی کرونا به اصناف حسین ذوالفقاری: باید با رعایت اصول بهداشتی، به روند مبارزه با کرونا تا نابودی کامل این بیماری ادامه دهیم و بدانیم که در صورت عود دوباره آن، امکان اعمال سخت گیری و محدودیتهای تازه بر فعالیت ها دشوار‌ خواهد بود. اصناف، اصول بهداشتی را رعایت نکنند، پلمب […]

هشدار رئیس کمیته امنیت اجتماعی کرونا به اصناف

حسین ذوالفقاری: باید با رعایت اصول بهداشتی، به روند مبارزه با کرونا تا نابودی کامل این بیماری ادامه دهیم و بدانیم که در صورت عود دوباره آن، امکان اعمال سخت گیری و محدودیتهای تازه بر فعالیت ها دشوار‌ خواهد بود.

اصناف، اصول بهداشتی را رعایت نکنند، پلمب خواهند شد./ مهر