رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارمنستان از پایان تعلیق سفر به این کشور از طرف ایران خبر داد

ارمنستان از پایان تعلیق سفر به این کشور از طرف ایران خبر داد وزارت خارجه ارمنستان روز دوشنبه اعلام کرد تعلیق موقت سفر بدون روادید میان ارمنستان و ایران در ۳۱ مه (۱۱ خرداد) به پایان رسید. /ایرنا

ارمنستان از پایان تعلیق سفر به این کشور از طرف ایران خبر داد

وزارت خارجه ارمنستان روز دوشنبه اعلام کرد تعلیق موقت سفر بدون روادید میان ارمنستان و ایران در ۳۱ مه (۱۱ خرداد) به پایان رسید. /ایرنا