رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آتش‌سوزی در پارک چیتگر

آتش‌سوزی در پارک چیتگر آتش‌سوزی گسترده ای در ورودی تونل غزه پارک چیتگر رخ داد.

آتش‌سوزی در پارک چیتگر

آتش‌سوزی گسترده ای در ورودی تونل غزه پارک چیتگر رخ داد.