رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمال اوج‌گیری کرونا و آنفلوانزا از پاییز در ایران

احتمال اوج‌گیری کرونا و آنفلوانزا از پاییز در ایران معاون بهداشتی وزیر بهداشت: احتمال اوج‌گیری کرونا و آنفلوانزا در ایران در پاییز وجود دارد؛ مردم ‌فاصله‌گذاری‌ را جدی بگیرند/ تسنیم

احتمال اوج‌گیری کرونا و آنفلوانزا از پاییز در ایران

معاون بهداشتی وزیر بهداشت: احتمال اوج‌گیری کرونا و آنفلوانزا در ایران در پاییز وجود دارد؛ مردم ‌فاصله‌گذاری‌ را جدی بگیرند/ تسنیم