رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امتحانات دانشگاه علم و صنعت در همه مقاطع غیرحضوری شد

امتحانات دانشگاه علم و صنعت در همه مقاطع غیرحضوری شد ابوالفضل واحدی معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با مهر: امتحانات در تمامی مقاطع و دوره ها غیرحضوری برگزار می شود. عده زیادی از دانشجویان خارجی با شیوع کرونا و تعطیلی دانشگاه به کشورهای خود بازگشته اند، ادامه داد: از این میان یک […]

امتحانات دانشگاه علم و صنعت در همه مقاطع غیرحضوری شد

ابوالفضل واحدی معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با مهر: امتحانات در تمامی مقاطع و دوره ها غیرحضوری برگزار می شود.

عده زیادی از دانشجویان خارجی با شیوع کرونا و تعطیلی دانشگاه به کشورهای خود بازگشته اند، ادامه داد: از این میان یک گروه کلاس‌های آموزش مجازی ما را دنبال کردند و اکنون این آمادگی و تمایل را دارند که در آزمون‌ها شرکت کنند، لذا این امکان برایشان فراهم است که در امتحانات به صورت مجازی شرکت کرده، مورد ارزیابی قرار بگیرند و ترم را به پایان برسانند.