رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه نقدی خرداد، سه‌شنبه واریز می‌شود

یارانه نقدی خرداد، سه‌شنبه واریز می‌شود سازمان هدفمندی یارانه‌ها زمان پرداخت یک صد و دوازدهمین مرحله یارانه نقدی را ۲۰ خرداد اعلام کرد.

یارانه نقدی خرداد، سه‌شنبه واریز می‌شود

سازمان هدفمندی یارانه‌ها زمان پرداخت یک صد و دوازدهمین مرحله یارانه نقدی را ۲۰ خرداد اعلام کرد.