رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۷ کرونایی در تیم صنعت نفت آبادان

۷ کرونایی در تیم صنعت نفت آبادان در دومین تست کرونای PCR اعضای تیم صنعت نفت آبادان که امروز (پنجشنبه) اعلام شد، مشخص شد، هفت عضو این تیم به کرونا مبتلا هستند./ ایسنا

۷ کرونایی در تیم صنعت نفت آبادان

در دومین تست کرونای PCR اعضای تیم صنعت نفت آبادان که امروز (پنجشنبه) اعلام شد، مشخص شد، هفت عضو این تیم به کرونا مبتلا هستند./ ایسنا