رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قوه قضائیه، هزینه کرد سود سپرده‌های خود را منتشر کرد

قوه قضائیه، هزینه کرد سود سپرده‌های خود را منتشر کرد کل سود متعلقه به این حساب‌ها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوه قضائیه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. […]

قوه قضائیه، هزینه کرد سود سپرده‌های خود را منتشر کرد

کل سود متعلقه به این حساب‌ها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوه قضائیه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیماً به دادگستری استان‌ها و به میزان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمان‌های وابسته و واحدهای ستادی اداری تخصیص یافته است.

پیش از این اعتراض محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس به مساله سود سپرده‌های قوه قضائیه در زمان ریاست پیشین این نهاد، حواشی بسیاری ایجاد کرده بود. / اعتماد