رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۶۰ درصد شاغلان کشور بیمه ندارند

۶۰ درصد شاغلان کشور بیمه ندارند مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه اکثر افراد اضافه شده به بازار کار در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند، اعلام کرد: به طور متوسط نزدیک به ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند و ۶۵ درصد مردم در بنگاه‌های کوچک […]

۶۰ درصد شاغلان کشور بیمه ندارند

مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه اکثر افراد اضافه شده به بازار کار در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند، اعلام کرد: به طور متوسط نزدیک به ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند و ۶۵ درصد مردم در بنگاه‌های کوچک کار می‌کنند.