رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونا مصرف آب در کشور را ۳۵ درصد افزایش داد

کرونا مصرف آب در کشور را ۳۵ درصد افزایش داد معاون آب و آبفای وزیر نیرو: شیوع بیماری کرونا باعث تغییر الگوی مصرف آب خانوارها شده و میزان مصرف آب شرب در کشور را ۳۵ درصد افزایش داد.

کرونا مصرف آب در کشور را ۳۵ درصد افزایش داد

معاون آب و آبفای وزیر نیرو: شیوع بیماری کرونا باعث تغییر الگوی مصرف آب خانوارها شده و میزان مصرف آب شرب در کشور را ۳۵ درصد افزایش داد.


جدیدترین خبرها