رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«مهلا» مادر کودک آزار مشهدی روانه زندان شد

«مهلا» مادر کودک آزار مشهدی روانه زندان شد رئیس پلیس فتای استان خراسان‌رضوی: با دستور قضائی و با ادعای پدر کودک مبنی بر اینکه آزار «بنیامین» در زمانی که وی در منزل نبوده صورت می گرفته، حکم بازداشت «مهلا» مادر کودک آزار صادر شد.

«مهلا» مادر کودک آزار مشهدی روانه زندان شد

رئیس پلیس فتای استان خراسان‌رضوی: با دستور قضائی و با ادعای پدر کودک مبنی بر اینکه آزار «بنیامین» در زمانی که وی در منزل نبوده صورت می گرفته، حکم بازداشت «مهلا» مادر کودک آزار صادر شد.