رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دانشجویان دوره دکتری عمومی ملزم به گذراندن “دروس طب سنتی” شدند

دانشجویان دوره دکتری عمومی ملزم به گذراندن “دروس طب سنتی” شدند تمامی دانشجویان دوره دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) صرف نظر از سال ورود به تحصیل ملزم به گذراندن درس طب سنتی شدند./ ایسنا

دانشجویان دوره دکتری عمومی ملزم به گذراندن “دروس طب سنتی” شدند

تمامی دانشجویان دوره دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) صرف نظر از سال ورود به تحصیل ملزم به گذراندن درس طب سنتی شدند./ ایسنا


جدیدترین خبرها