رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی قوه قضاییه: اشد مجازات برای پدر رومینا اشرفی

سخنگوی قوه قضاییه: اشد مجازات برای پدر رومینا اشرفی در پرونده رومینا، هر نوع قتل اعم از فرزندکشی، همسرکشی یا مادر و پدرکشی جنایت است و با آن برخورد می شود. حتما اشد مجازات برای قاتل در پرونده های اینچنینی اجرا می شود. ما طرفدار عفو و گذشت اولیای دم هستیم و از آنها دعوت […]

سخنگوی قوه قضاییه: اشد مجازات برای پدر رومینا اشرفی

در پرونده رومینا، هر نوع قتل اعم از فرزندکشی، همسرکشی یا مادر و پدرکشی جنایت است و با آن برخورد می شود.

حتما اشد مجازات برای قاتل در پرونده های اینچنینی اجرا می شود.

ما طرفدار عفو و گذشت اولیای دم هستیم و از آنها دعوت به عفو می کنیم.