رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصوبه ستاد تنظیم بازار برای عرضه ذخایر گوشت منجمد

مصوبه ستاد تنظیم بازار برای عرضه ذخایر گوشت منجمد در جلسه ستاد تنظیم بازار با عرضه ذخایر گوشت منجمد گوساله به قیمت متوسط هر کیلوگرم ۵۵ هزار تومان با امکان جایگزینی موافقت شد.

مصوبه ستاد تنظیم بازار برای عرضه ذخایر گوشت منجمد

در جلسه ستاد تنظیم بازار با عرضه ذخایر گوشت منجمد گوساله به قیمت متوسط هر کیلوگرم ۵۵ هزار تومان با امکان جایگزینی موافقت شد.