رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اخراج بازپرس پاکدست توسط طبری به علت اعتنا نکردن به توصیه های غیرقانونی وی

اخراج بازپرس پاکدست توسط طبری به علت اعتنا نکردن به توصیه های غیرقانونی وی/ قهرمانی: چرا طبری عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می‌انداخت؟ رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت: طبری می‌گوید خود را در برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن ویلا، حسینی معرفی می‌کرد که شناخته نشود و عریضه‌های مردم به او سرازیر نشود و شرمنده […]

اخراج بازپرس پاکدست توسط طبری به علت اعتنا نکردن به توصیه های غیرقانونی وی/ قهرمانی: چرا طبری عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می‌انداخت؟

رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت: طبری می‌گوید خود را در برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن ویلا، حسینی معرفی می‌کرد که شناخته نشود و عریضه‌های مردم به او سرازیر نشود و شرمنده مردم نگردد؛ اما نمی‌دانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه‌ای در خدمت او و در دفترش حاضر می‌شدند و آقای طبری کار‌های آن‌ها را پیگیری می‌کرد.

طبری بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیه‌های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می‌اندازد، ولی کار‌های متهمان اقتصادی را در خردکن نمی‌اندازد و پیگیری می‌کند و اگر بازپرس مقاومت کند اخراجش می‌کند.

قاضی در پاسخ به ادعای طبری مبنی بر مختومه شدن پرونده‌های قضایی مرتطبین با او: برای این پرونده‌ها دستور تجویز تعقیب صادر شده است./میزان