رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک مرکزی: بالاترین رقم فروش ارز در سامانه نیما ثبت شد.

بانک مرکزی: بالاترین رقم فروش ارز در سامانه نیما ثبت شد. از ابتدای سال جاری تا روز گذشته معادل ۳.۳ میلیارد یورو در سامانه نیما ارز فروخته شده است. فروش ارز در هفته قبل ( از ۳۱ خرداد تا ۵ تیر) معادل ۴۲۹ میلیون یورو بوده که رشد ۹۲ درصدی نسبت به هفته قبل داشت.

بانک مرکزی: بالاترین رقم فروش ارز در سامانه نیما ثبت شد.

از ابتدای سال جاری تا روز گذشته معادل ۳.۳ میلیارد یورو در سامانه نیما ارز فروخته شده است.

فروش ارز در هفته قبل ( از ۳۱ خرداد تا ۵ تیر) معادل ۴۲۹ میلیون یورو بوده که رشد ۹۲ درصدی نسبت به هفته قبل داشت.