رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشت ۳ هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی به خزانه دولت

بازگشت ۳ هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی به خزانه دولت سخنگوی قوه قضائیه: ما اموال زیادی از بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل دادیم که به نرخ آن موقع قریب به سه هزار میلیارد تومان است که از اموال زنجانی به شرکت نفت تحویل دادیم، البته اگر به نرخ امروز محاسبه کنند، بیش […]

بازگشت ۳ هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی به خزانه دولت

سخنگوی قوه قضائیه: ما اموال زیادی از بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل دادیم که به نرخ آن موقع قریب به سه هزار میلیارد تومان است که از اموال زنجانی به شرکت نفت تحویل دادیم، البته اگر به نرخ امروز محاسبه کنند، بیش از این می‌شود، اما بدهی زنجانی به مراتب بیش از این‌هاست و علی‌القاعده اموال و دارایی‌های در خارج از کشور دارد و در جهت بازگشت اموال تلاش می‌کنیم./ فارس