رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعرفه واردات برنج به ۴ درصد کاهش یافت

تعرفه واردات برنج به ۴ درصد کاهش یافت تعرفه و حقوق ورودی برنج نیمه سفید شده توسط هیأت وزیران به ۴ درصد کاهش یافت.

تعرفه واردات برنج به ۴ درصد کاهش یافت

تعرفه و حقوق ورودی برنج نیمه سفید شده توسط هیأت وزیران به ۴ درصد کاهش یافت.