رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استاندار کرمانشاه: قرارگرفتن ۱۲ شهرستان کرمانشاه در وضعیت قرمز نگران‌کننده است

استاندار کرمانشاه: قرارگرفتن ۱۲ شهرستان کرمانشاه در وضعیت قرمز نگران‌کننده است هر شهرستانی که وضعیت قرمز دارد ۱۰ روز محدودیت اعمال می شود. عمده ترین مشکلات ما در برگزاری آیین های ترحیم، عروسی و دورهمی ها است که باید مورد توجه قرار گیرد./ایرنا

استاندار کرمانشاه: قرارگرفتن ۱۲ شهرستان کرمانشاه در وضعیت قرمز نگران‌کننده است

هر شهرستانی که وضعیت قرمز دارد ۱۰ روز محدودیت اعمال می شود.

عمده ترین مشکلات ما در برگزاری آیین های ترحیم، عروسی و دورهمی ها است که باید مورد توجه قرار گیرد./ایرنا