رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برنامه وزارت اقتصاد برای بورس/ هفته‌ای ۲ بار عرضه اولیه خواهیم داشت

برنامه وزارت اقتصاد برای بورس/ هفته‌ای ۲ بار عرضه اولیه خواهیم داشت یک مقام ارشد وزارت اقتصاد: بورس در روزهای گذشته رشد داشته و خودش را تصحیح می‌کند. سعی شده تا عرضه اولیه هر هفته وجود داشته باشد و قرار است، به ۲ عرضه اولیه در هفته برسیم. برنامه مفصلی برای بازار بورس داریم تا […]

برنامه وزارت اقتصاد برای بورس/ هفته‌ای ۲ بار عرضه اولیه خواهیم داشت

یک مقام ارشد وزارت اقتصاد:
بورس در روزهای گذشته رشد داشته و خودش را تصحیح می‌کند.
سعی شده تا عرضه اولیه هر هفته وجود داشته باشد و قرار است، به ۲ عرضه اولیه در هفته برسیم.
برنامه مفصلی برای بازار بورس داریم تا روند منطقی به خود بگیرد.