رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار مجلس به کره‌جنوبی؛ بدهی ایران پرداخت نشود اقدام متقابل می‌کنیم

هشدار مجلس به کره‌جنوبی؛ بدهی ایران پرداخت نشود اقدام متقابل می‌کنیم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به طور حتم درباره بدهی کره جنوبی به ایران تصمیم‌گیری خواهیم کرد، گفت: باید در بحث دیپلماسی پارلمانی فشاری به کره جنوبی بیاوریم تا اقدامات به جلو حرکت کند و اقدامات قانونی محقق شود.

هشدار مجلس به کره‌جنوبی؛ بدهی ایران پرداخت نشود اقدام متقابل می‌کنیم

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به طور حتم درباره بدهی کره جنوبی به ایران تصمیم‌گیری خواهیم کرد، گفت: باید در بحث دیپلماسی پارلمانی فشاری به کره جنوبی بیاوریم تا اقدامات به جلو حرکت کند و اقدامات قانونی محقق شود.