رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برای فروش ۶۰ درصد از سهام عدالت تان یک هفته صبر کنید

برای فروش ۶۰ درصد از سهام عدالت تان یک هفته صبر کنید پرونده آزادسازی سهام عدالت درحال تکمیل است و طبق وعده مسئولان، در ۱۸ مردادماه که مصادف با عید غدیر خم است، امکان فروش ۶۰ درصد این سهام برای مشمولان فراهم می شود.

برای فروش ۶۰ درصد از سهام عدالت تان یک هفته صبر کنید

پرونده آزادسازی سهام عدالت درحال تکمیل است و طبق وعده مسئولان، در ۱۸ مردادماه که مصادف با عید غدیر خم است، امکان فروش ۶۰ درصد این سهام برای مشمولان فراهم می شود.