رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیوان محاسبات تعیین سقف سنی برای مدیران را لغو کرد

دیوان محاسبات تعیین سقف سنی برای مدیران را لغو کرد حاجی بابایی، رئیس کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس: دیوان محاسبات در پاسخ به مکاتبه ای که در خصوص غیر قانونی بودن و تعیین سقف سنی برای انتصاب مدیران داشتیم، تعیین سقف سنی برای مدیران را ملغی و غیر قانونی اعلام کرد. وزارت آموزش و پرورش […]

دیوان محاسبات تعیین سقف سنی برای مدیران را لغو کرد

حاجی بابایی، رئیس کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس:

دیوان محاسبات در پاسخ به مکاتبه ای که در خصوص غیر قانونی بودن و تعیین سقف سنی برای انتصاب مدیران داشتیم، تعیین سقف سنی برای مدیران را ملغی و غیر قانونی اعلام کرد.

وزارت آموزش و پرورش طی دستورالعملی برای انتصاب مدیران سقف سنی ۴۵ سال را تعیین کرده بود، که مخالف قانون مدیریت خدمات کشوری بود‌.

به دنبال دریافت اعتراضات فرهنگیان طی مکاتبه ای با معاون رئیس جمهور ورئیس امور استخدامی و اداری کشور، موضوع غیر قانونی بودن مصوبه مذکور را اعلام و درخواست اصلاح این مورد را داشتیم.

دیوان محاسبات طی مکاتبه ای با معاون رییس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مصوبه تعیین سقف سنی برای انتصاب مدیران را ملغی و غیر قانونی اعلام نمود.