رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حرکت در مسیر رونق و جهش اقتصادی کشور باید مبتنی بر واقعیت‌ها باشد. هدف اصلی دشمنان در تحمیل جنگ اقتصادی ایجاد هیجان‌زدگی و بی‌برنامگی در مدیریت کشور است. باید با تصمیم‌گیری‌های منطقی و براساس وفاق ملی این توطئه دشمنان را نیز خنثی کنیم. با بهره‌گیری از توانایی‌ها […]

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

حرکت در مسیر رونق و جهش اقتصادی کشور باید مبتنی بر واقعیت‌ها باشد.

هدف اصلی دشمنان در تحمیل جنگ اقتصادی ایجاد هیجان‌زدگی و بی‌برنامگی در مدیریت کشور است.

باید با تصمیم‌گیری‌های منطقی و براساس وفاق ملی این توطئه دشمنان را نیز خنثی کنیم.

با بهره‌گیری از توانایی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی می توان از تنگناهای بی سابقه دشمنان خارج شد.

نباید گرفتار تحلیل‌های غیر واقع‌بینانه برگرفته از بدبینی و سیاه‌نمایی شد.