رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونا دوباره نمایشگاه‌های تهران را لغو کرد

کرونا دوباره نمایشگاه‌های تهران را لغو کرد مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی: در شرایطی که مقدمات برگزاری نمایشگاه مواد شوینده در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی فراهم شده بود، با ابلاغ ستاد مقابله با کرونا برگزاری این نمایشگاه و سایر نمایشگاه‌ها در تهران تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

کرونا دوباره نمایشگاه‌های تهران را لغو کرد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی:

در شرایطی که مقدمات برگزاری نمایشگاه مواد شوینده در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی فراهم شده بود، با ابلاغ ستاد مقابله با کرونا برگزاری این نمایشگاه و سایر نمایشگاه‌ها در تهران تا اطلاع ثانوی متوقف شد.