رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز سومین آزمون کرونایی کشور از فردا/آزمون ارشد ۹۹ طی سه روز برگزار می‌شود

آغاز سومین آزمون کرونایی کشور از فردا/آزمون ارشد ۹۹ طی سه روز برگزار می‌شود رقابت بیش از ۶۹۱ هزار داوطلب برای کسب صندلی های کارشناسی ارشد سال ۹۹ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور، از صبح فردا پنج شنبه ۱۶ مرداد ماه آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه دارد.

آغاز سومین آزمون کرونایی کشور از فردا/آزمون ارشد ۹۹ طی سه روز برگزار می‌شود

رقابت بیش از ۶۹۱ هزار داوطلب برای کسب صندلی های کارشناسی ارشد سال ۹۹ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور، از صبح فردا پنج شنبه ۱۶ مرداد ماه آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه دارد.