رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲۲ مرداد، شروع امتحانات نهایی دانش آموزان در شهریور

۲۲ مرداد، شروع امتحانات نهایی دانش آموزان در شهریور خسرو ساکی رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش زمان برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان در نوبت شهریورماه ۹۹ را درتمام رشته‌های سال سوم دوره متوسطه (نظری، فنی و حرفه‌ای)، پیش‌دانشگاهی و پایه دوازدهم را در بازه زمانی ۲۲ مرداد تا ۱۳ […]

۲۲ مرداد، شروع امتحانات نهایی دانش آموزان در شهریور

خسرو ساکی رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش زمان برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان در نوبت شهریورماه ۹۹ را درتمام رشته‌های سال سوم دوره متوسطه (نظری، فنی و حرفه‌ای)، پیش‌دانشگاهی و پایه دوازدهم را در بازه زمانی ۲۲ مرداد تا ۱۳ شهریور اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: در امتحانات نهایی حفظ فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک توسط دانش آموزان وعوامل اجرایی اجباری است.