رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیانیه دفتر آیت الله سیستانی درباره انفجار بیروت

بیانیه دفتر آیت الله سیستانی درباره انفجار بیروت در بیانیه مرجعیت عالی شیعیان در عراق آمده است: از مؤمنان گرامی و تمام عاشقان کار خیر در جهان می‌خواهیم با مردم لبنان در این شرایط دشوار همدردی کنند و از طریق‌ راه‌های ممکن برای کاهش آثار این فاجعه بزرگ، به آنها کمک ارائه کنند.

بیانیه دفتر آیت الله سیستانی درباره انفجار بیروت

در بیانیه مرجعیت عالی شیعیان در عراق آمده است: از مؤمنان گرامی و تمام عاشقان کار خیر در جهان می‌خواهیم با مردم لبنان در این شرایط دشوار همدردی کنند و از طریق‌ راه‌های ممکن برای کاهش آثار این فاجعه بزرگ، به آنها کمک ارائه کنند.