رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات مرگ ۲ نفر از کارگران سد سیمره

جزئیات مرگ ۲ نفر از کارگران سد سیمره سرهنگ امیر بازیار فرمانده انتظامی شهرستان بدره:متاسفانه در اثر سقوط بار جرثقیل در سد سیمره و برخورد با دونفر از پرسنل زحمت کش این مجموعه منجر به فوت آنها شد. هنگامی که کارگران نصاب دریچه‌های سرریز سد در حالی نصب قطعات بدنه سد بوده که در این […]

جزئیات مرگ ۲ نفر از کارگران سد سیمره

سرهنگ امیر بازیار فرمانده انتظامی شهرستان بدره:متاسفانه در اثر سقوط بار جرثقیل در سد سیمره و برخورد با دونفر از پرسنل زحمت کش این مجموعه منجر به فوت آنها شد.

هنگامی که کارگران نصاب دریچه‌های سرریز سد در حالی نصب قطعات بدنه سد بوده که در این هنگام جرثقیل موجود در محل که کار انتقال قطعه‌های بزرگ را به بدنه داشته ناگهان کابل جرثقیل پاره شده و نهایتاً بارجرثقیل از ارتفاع سقوط و پس از برخورد با دو نفر از کارگران منجر به فوت این زحمت کشان شده است.