رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نظرسنجی از داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد فعال شد

نظرسنجی از داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد فعال شد سازمان سنجش آموزش کشور فرم نظرسنجی از داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ را فعال کرد. تمامی داوطلبان عادی و استثنایی که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ حضور داشته اند می توانند بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبی خود […]

نظرسنجی از داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد فعال شد

سازمان سنجش آموزش کشور فرم نظرسنجی از داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ را فعال کرد.

تمامی داوطلبان عادی و استثنایی که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ حضور داشته اند می توانند بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبی خود نسبت به تکمیل اینترنتی این فرم در سایت سازمان سنجش اقدام کنند.