رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تخریب بخشی از بازار پردیس ۱

تخریب بخشی از بازار پردیس ۱ درپي شدت آتش سوزی در بازار پردیس ۱ ،بخشی از اين بازار تخریب شد. آتش سوزي همچنان ادامه دارد و درحال پيشروي به ديگر قسمتهاي بازار است. آتش سوزي به دليل اتصال سيم برق اسپيليت رخ داده و با انتقال به غرفه پوشاك شدت گرفته است.

تخریب بخشی از بازار پردیس ۱

درپي شدت آتش سوزی در بازار پردیس ۱ ،بخشی از اين بازار تخریب شد.

آتش سوزي همچنان ادامه دارد و درحال پيشروي به ديگر قسمتهاي بازار است.

آتش سوزي به دليل اتصال سيم برق اسپيليت رخ داده و با انتقال به غرفه پوشاك شدت گرفته است.