رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلی ۱۱ روزه سینماها در ایام سوگورای محرم

تعطیلی ۱۱ روزه سینماها در ایام سوگورای محرم دبیر شورای صنفی نمایش: سینماهای سراسر کشور از اول تا یازدهم شهریورماه به دلیل ایام سوگورای دهه اول محرم تعطیل هستند.

تعطیلی ۱۱ روزه سینماها در ایام سوگورای محرم

دبیر شورای صنفی نمایش: سینماهای سراسر کشور از اول تا یازدهم شهریورماه به دلیل ایام سوگورای دهه اول محرم تعطیل هستند.