رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز تست انسانی واکسن کرونا از دو هفته دیگر

آغاز تست انسانی واکسن کرونا از دو هفته دیگر رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اعلام کرد که از سه مسیر تست حیوانی واکسن کرونا انجام شده است و با در نظر گرفتن پروتکل‌ها و اخذ مجوزهای وزارت بهداشت طی یک الی دو هفته آینده تست انسانی آن شروع خواهد شد./ ایسنا

آغاز تست انسانی واکسن کرونا از دو هفته دیگر

رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اعلام کرد که از سه مسیر تست حیوانی واکسن کرونا انجام شده است و با در نظر گرفتن پروتکل‌ها و اخذ مجوزهای وزارت بهداشت طی یک الی دو هفته آینده تست انسانی آن شروع خواهد شد./
ایسنا