رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارشناس روس میزان نیترات آمونیوم منفجر شده در بیروت را زیر سوال برد

کارشناس روس میزان نیترات آمونیوم منفجر شده در بیروت را زیر سوال برد «ویکتور موراخفسکی» کارشناس امور نظامی روس : با توجه به اطلاعات ارایه شده از سوی مقام های محلی در ارتباط با انفجار در لبنان و وجود دو هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت ، انفجار این میزان مواد باید […]

کارشناس روس میزان نیترات آمونیوم منفجر شده در بیروت را زیر سوال برد

«ویکتور موراخفسکی» کارشناس امور نظامی روس :

با توجه به اطلاعات ارایه شده از سوی مقام های محلی در ارتباط با انفجار در لبنان و وجود دو هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت ، انفجار این میزان مواد باید کل بیروت را و نه بخشی از آن را از نقشه جهان محو می کرد.

انفجار مشاهده شده تنها از ۳۰۰ تن نیترات آمونیوم می‌تواند ناشی شده باشد، نه دو هزار و ۷۵۰ تنی که بنابر اعلام مقامات در ۱۲ پایانه بندری انبار شده بود.