رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرسپولیس‌ در پرونده کالدرون به CAS اعتراض کرد

پرسپولیس‌ در پرونده کالدرون به CAS اعتراض کرد بنابر اعلام مدیر امور بین‌الملل باشگاه، لوایح مربوط به استیناف‌خواهی باشگاه پرسپولیس نسبت به آرای کمیته تعیین وضعیت فیفا در پرونده‌های کالدرون و دو دستیار وی، چهارشنبه شب برای دادگاه عالی ورزش ارسال شد. همچنین هزینه‌های ثبت مربوط به لوایح نیز پرداخت گردید.

پرسپولیس‌ در پرونده کالدرون به CAS اعتراض کرد

بنابر اعلام مدیر امور بین‌الملل باشگاه، لوایح مربوط به استیناف‌خواهی باشگاه پرسپولیس نسبت به آرای کمیته تعیین وضعیت فیفا در پرونده‌های کالدرون و دو دستیار وی، چهارشنبه شب برای دادگاه عالی ورزش ارسال شد.
همچنین هزینه‌های ثبت مربوط به لوایح نیز پرداخت گردید.