رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش ایران به شکست قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت

واکنش ایران به شکست قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت روانچي: نتیجه رأی درشوراي امنيت در مورد تحریم تسلیحاتی ایران، بار دیگر انزواي آمريكا راعيان كرد. پیام شورای امنیت: نه به يكجانبه گرايي آمريكا بایداز این افتضاح بیاموزد. تلاش آمريكا براي”بازگرداندن”تحریم‌ها غیرقانونی است و همانطور که امروز شاهد بوديم، توسط جامعه بین المللی رد […]

واکنش ایران به شکست قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت

روانچي:

نتیجه رأی درشوراي امنيت در مورد تحریم تسلیحاتی ایران، بار دیگر انزواي آمريكا راعيان كرد.

پیام شورای امنیت: نه به يكجانبه گرايي آمريكا بایداز این افتضاح بیاموزد.

تلاش آمريكا براي”بازگرداندن”تحریم‌ها غیرقانونی است و همانطور که امروز شاهد بوديم، توسط جامعه بین المللی رد شد.


جدیدترین خبرها