رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غرامت هواپیمای اوکراینی بر اساس مقررات بین‌المللی خواهد بود

غرامت هواپیمای اوکراینی بر اساس مقررات بین‌المللی خواهد بود منوچهر مرادی، سفیر کشورمان در اوکراین در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: هرگونه توافق درباره پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی بر اساس مقررات بین‌المللی و بر طبق تعهدات موجود در کنوانسیون‌هایی است که ایران نیز در آنها عضویت دارد.

غرامت هواپیمای اوکراینی بر اساس مقررات بین‌المللی خواهد بود

منوچهر مرادی، سفیر کشورمان در اوکراین در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: هرگونه توافق درباره پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی بر اساس مقررات بین‌المللی و بر طبق تعهدات موجود در کنوانسیون‌هایی است که ایران نیز در آنها عضویت دارد.