رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بخش مهمی از بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران در قبال حقوق بین‌الملل فضای سایبری ایران

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت مواجهه با تهدیدات سایبری از سوی هر فرد، گروه و یا دولتی در هر سطحی با قدرت پاسخ می دهد بخش مهمی از بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران در قبال حقوق بین‌الملل فضای سایبری ایران: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به سان دکترین قابل اعمال خود در […]

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت مواجهه با تهدیدات سایبری از سوی هر فرد، گروه و یا دولتی در هر سطحی با قدرت پاسخ می دهد

بخش مهمی از بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران در قبال حقوق بین‌الملل فضای سایبری ایران:

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به سان دکترین قابل اعمال خود در فضای فیزیکی، در فضای سایبری نیز آغازگر هیچ منازعه ای نیستند و خط مشی تبیین شده در این سند را به عنوان چارچوب اقدام خود در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری قلمداد میکنند

بدیهی است نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت نقض هر یک از خط مشی ها و سیاست های تبیین شده، از سوی دولت، گروه یا فردی که تحت حمایت، هدایت یا کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل هستند که تهدیدات را در هر سطحی با قدرت و پشیمان کننده پاسخ دهند.