رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت حقوق معوق پرسنل شرکت هفت تپه

پرداخت حقوق معوق پرسنل شرکت هفت تپه جعفری چگنی رئیس دادگستری شهرستان شوش: با پیگیری دستگاه قضائی و از محل منابع توقیفی شرکت هفت‌تپه حقوق‌های معوقه ماه‌های اردیبهشت و خرداد پرسنل شرکت هفت تپه پرداخت شد.

پرداخت حقوق معوق پرسنل شرکت هفت تپه

جعفری چگنی رئیس دادگستری شهرستان شوش: با پیگیری دستگاه قضائی و از محل منابع توقیفی شرکت هفت‌تپه حقوق‌های معوقه ماه‌های اردیبهشت و خرداد پرسنل شرکت هفت تپه پرداخت شد.