رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


الزام بانک‌ها به نگهداری درصدی از سپرده‌ها به صورت اوراق دولتی

الزام بانک‌ها به نگهداری درصدی از سپرده‌ها به صورت اوراق دولتی رئیس کل بانک مرکزی: بر اساس سیاستهای جدید پولی بانک مرکزی و در راستای اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان و تکمیل بسترسازی عملیات بازار باز، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف خواهند شد درصدی از سپرده‌های خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته […]

الزام بانک‌ها به نگهداری درصدی از سپرده‌ها به صورت اوراق دولتی

رئیس کل بانک مرکزی:

بر اساس سیاستهای جدید پولی بانک مرکزی و در راستای اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان و تکمیل بسترسازی عملیات بازار باز، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف خواهند شد درصدی از سپرده‌های خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته باشند./ مهر