رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پمپئو: چین و روسیه را برای مخالفت با قطعنامه ضد ایرانی مجازات می‌کنیم

پمپئو: چین و روسیه را برای مخالفت با قطعنامه ضد ایرانی مجازات می‌کنیم وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به مخالفت چین و روسیه با قطعنامه ضد ایرانی پیشنهادی واشنگتن در شورای امنیت: قطعا مجازاتی را برای چین و روسیه در نظر خواهیم گرفت. ما قبلاً نیز وقتی شاهد نقض تحریم‌های فعلی آمریکا توسط کشوری […]

پمپئو: چین و روسیه را برای مخالفت با قطعنامه ضد ایرانی مجازات می‌کنیم

وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به مخالفت چین و روسیه با قطعنامه ضد ایرانی پیشنهادی واشنگتن در شورای امنیت:

قطعا مجازاتی را برای چین و روسیه در نظر خواهیم گرفت. ما قبلاً نیز وقتی شاهد نقض تحریم‌های فعلی آمریکا توسط کشوری بودیم، همین اقدام مشابه را در پیش گرفتیم.

در ارتباط با تحریم‌های فعلی آمریکا تمامی کشور‌ها مسئول هستند. ما همین کار را در ارتباط با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل (علیه ایران) خواهیم کرد.