رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احضار کاردار امارات به وزارت امور خارجه

احضار کاردار امارات به وزارت امور خارجه در پی تیراندازی شناور‌های گارد ساحلی امارات به چند لنج صیادی ایرانی و توقیف یکی از آن‌ها در عصر روز ۹۹/۵/۲۷ در خلیج فارس که منجر به کشته شدن دو صیاد گردید، رسیدگی فوری و قاطع به این رخداد تلخ در دستور کار مراجع ذیربط قرار گرفت و […]

احضار کاردار امارات به وزارت امور خارجه

در پی تیراندازی شناور‌های گارد ساحلی امارات به چند لنج صیادی ایرانی و توقیف یکی از آن‌ها در عصر روز ۹۹/۵/۲۷ در خلیج فارس که منجر به کشته شدن دو صیاد گردید، رسیدگی فوری و قاطع به این رخداد تلخ در دستور کار مراجع ذیربط قرار گرفت و پس از بررسی دقیق وضعیت میدانی، در اولین ساعات کاری روز بعد کاردار این کشور در تهران توسط مدیرکل حقوقی بین المللی به وزارت امورخارجه احضار شد.


جدیدترین خبرها