رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش فشار آمریکا بر انگلیس برای همراهی در فعال کردن مکانیسم ماشه

افزایش فشار آمریکا بر انگلیس برای همراهی در فعال کردن مکانیسم ماشه رسانه‌های انگلیس از اعمال فشار آمریکا بر دولت لندن در خصوص همراهی با از سرگیری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خبر می‌دهند.

افزایش فشار آمریکا بر انگلیس برای همراهی در فعال کردن مکانیسم ماشه

رسانه‌های انگلیس از اعمال فشار آمریکا بر دولت لندن در خصوص همراهی با از سرگیری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خبر می‌دهند.