رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بخش های مهم نامه دکتر ظریف خطاب به سازمان ملل به زودی در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت

سخنگوی وزارت امور خارجه: بخش های مهم نامه دکتر ظریف خطاب به سازمان ملل به زودی در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت سعيد خطيب زاده در توييتى نوشت: همزمان با آنکه آمریکا بصورت غیرقانونی قصد احیای مجدد قطعنامه هایی را دارد که از سوی قطعنامه ۲۲۳۱ پایان یافته بود، آقای دکتر ظریف در نامه […]

سخنگوی وزارت امور خارجه:
بخش های مهم نامه دکتر ظریف خطاب به سازمان ملل به زودی در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت

سعيد خطيب زاده در توييتى نوشت: همزمان با آنکه آمریکا بصورت غیرقانونی قصد احیای مجدد قطعنامه هایی را دارد که از سوی قطعنامه ۲۲۳۱ پایان یافته بود، آقای دکتر ظریف در نامه ای مهم خطاب به سازمان ملل متحد، تبعات حقوقی و سیاسی اقدام غیرقانونی آمریکا را تشریح خواهند کرد. بخش های مهم این نامه نیز به زودی در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.