رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاج شخصا با ویلموتس قرارداد امضا کرده و اکنون باید پاسخگوی عملکرد خود باشد

تاج شخصا با ویلموتس قرارداد امضا کرده و اکنون باید پاسخگوی عملکرد خود باشد بازرس کل امور ورزش سازمان بازرسی: پرداخت مالیات بر درآمد در همه جای دنیا بر عهده اشخاص است. وقتی فدراسیون تعهد کرده مالیات این قرارداد را بپردازد، باید این مبلغ را از اصل قرارداد کسر می‌کرد. تاج شخصا با ویلموتس قرارداد […]

تاج شخصا با ویلموتس قرارداد امضا کرده و اکنون باید پاسخگوی عملکرد خود باشد

بازرس کل امور ورزش سازمان بازرسی:
پرداخت مالیات بر درآمد در همه جای دنیا بر عهده اشخاص است.

وقتی فدراسیون تعهد کرده مالیات این قرارداد را بپردازد، باید این مبلغ را از اصل قرارداد کسر می‌کرد.

تاج شخصا با ویلموتس قرارداد امضا کرده و اکنون باید پاسخگوی عملکرد خود باشد./شبکه خبر