رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه: نامه آمریکا مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌ها ضد ایران را فعال نمی‌کند

روسیه: نامه آمریکا مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌ها ضد ایران را فعال نمی‌کند «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرد نامه هفته گذشته آمریکا به رئیس شورای امنیت را نمی‌توان ابلاغیه‌ای ذیل بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تلقی کرد. این نامه، مکانیسم ماشه برای بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران را هم فعال […]

روسیه: نامه آمریکا مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌ها ضد ایران را فعال نمی‌کند

«واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرد نامه هفته گذشته آمریکا به رئیس شورای امنیت را نمی‌توان ابلاغیه‌ای ذیل بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تلقی کرد.

این نامه، مکانیسم ماشه برای بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران را هم فعال نمی‌کند، زیرا آمریکا مشارکتش در برجام را متوقف کرده است.