رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا ۵ موسسه تحقیقاتی روسیه را تحریم کرد

آمریکا ۵ موسسه تحقیقاتی روسیه را تحریم کرد آمریکا ۵ موسسه تحقیقاتی روسیه را با ادعای ساخت سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی تحریم کرد. در میان این موسسات یک موسسه پژوهشی وابسته به وزارت دفاع روسیه که بر روی ساخت واکسن کرونا تحقیقات انجام می‌دهد نیز قرار دارد.

آمریکا ۵ موسسه تحقیقاتی روسیه را تحریم کرد

آمریکا ۵ موسسه تحقیقاتی روسیه را با ادعای ساخت سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی تحریم کرد. در میان این موسسات یک موسسه پژوهشی وابسته به وزارت دفاع روسیه که بر روی ساخت واکسن کرونا تحقیقات انجام می‌دهد نیز قرار دارد.